زندگی در کلمات

گاه نوشته ها

زندگی در کلمات

گاه نوشته ها

بایگانی
آخرین نظرات

 

اگر چند سال پیش (مثلاً سال 1390-صرفاً جهت سبز ماندن محتوا عرض میکنم!) یک پیشگو در مقابلم ظاهر میشد و میگفت: زمانی خواهد رسید که تو خواننده دائمی یک وبلاگ خواهی شد، احتمالاً آنقدر مسخره اش میکردم که پیشگویی را رها کند و دنبال کار آبرومندتری برود.

اگر آن پیشگو میگفت: زمانی خودت هم وبلاگی خواهی داشت که در آن خواهی نوشت، که دیگر کار از مسخره کردن میگذشت و یک جوری سرش را زیر آب میکردم که خلق خدا از دستش راحت شوند.

اما باید بگویم  از سال92  یک وبلاگ را (محمد رضا شعبانعلی) پیوسته می خوانم و فکر میکنم یکی از معدود کارهایی باشد که شاید هیچگاه از انجام دادنش پشیمان نشوم.

لیستی که در اینجا میبینید، وبلاگ های دوستان همدرس من در متمم هستند که هر چند وقت یکبار مطالبشان را می خوانم و حظ وافر می برم. البته دوستان وبلاگ نویس زیادی در متمم دارم که هر وقت زمانم به من اجازه دهد به خواننده دائمی آنها هم تبدیل خواهم شد.